Mường Cà Phê

Mường Cà Phê, Điện Biên Phủ 41.11.Trường Chinh - Điện Biên Phủ

Quầy bar
• Cà phê
• Đồ ăn nhanh
• Cửa hàng thức ăn ngon
• Quán rượu
• Thức ăn đường phố

86/100
Unclamed activity

What's your favorite Mường Cà Phê's dish?

Ratings and reviews

86
/100
Based on 60 ratings and reviews
Updated 2021-06-03

Ratings of Mường Cà Phê

Google
Google
Last update on 03/06/2021
4,3
4 Reviews

Read the reviews on

Google
Google

Info

Compare the best restaurants near Mường Cà Phê

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 86 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number 0328006899

MAKE A QUESTION

SUBMIT