Nhà Hàng - Cafe Ẩm Thực Mường Then

Nhà Hàng - Cafe Ẩm Thực Mường Then, Điện Biên Phủ 53 Trần Đăng Ninh - Điện Biên Phủ

Cà phê
• Kiểu Á
• Cửa hàng thức ăn ngon
• Món kết hợp
• Ngồi xuống

93/100
Unclamed activity

What's your favorite Nhà Hàng - Cafe Ẩm Thực Mường Then's dish?

Ratings and reviews

93
/100
Based on 182 ratings and reviews
Updated 2021-03-31

Ratings of Nhà Hàng - Cafe Ẩm Thực Mường Then

Google
Google
Last update on 31/03/2021
4,5
2 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 14/01/2021
4,8
120 Reviews

Read the reviews on

Google
Google

Info

Compare the best restaurants near Nhà Hàng - Cafe Ẩm Thực Mường Then

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 93 based on 182 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +(84)0362529623

MAKE A QUESTION

SUBMIT