Nhà Hàng Station #1

Nhà Hàng Station #1, Rạch Giá D5, Căn 12, Đường 3/2 - Rạch Giá

Quầy bar
• Đồ nướng
• Thịt nướng
• Quán rượu
• Kiểu Việt
• Kiểu Bữa tối

94/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

94
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2020-08-05

Ratings of Nhà Hàng Station #1

Google
Google
Last update on 05/08/2020
4,7

Info

Timetable

Monday:
17:00 - 23:45
Tuesday:
17:00 - 23:45
Wednesday:
17:00 - 23:45
Thursday:
17:00 - 23:45
Friday:
17:00 - 23:45
Saturday:
17:00 - 23:45
Sunday:
17:00 - 23:45

Read the reviews on

Google
Google

Compare the best restaurants near Nhà Hàng Station #1

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 94 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 94 756 66 33

MAKE A QUESTION

SUBMIT