Ngoc Nhan Seafood Restaurant

Ngoc Nhan Seafood Restaurant, Rạch Giá C19 Lo 24 - Lạc Hong Street, Ward Vinh Lạc - Rạch Giá

Hải sản
• Kiểu Á
• Kiểu Việt
• Thức ăn đường phố
• Ngồi xuống

79/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

79
/100
Based on 64 parameters and reviews
Updated 2022-12-03

Ratings of Ngoc Nhan Seafood Restaurant

TA

Trip
Last update on 21/02/2020
4,0
4 Reviews
Google
Google
Last update on 03/12/2022
3,9
570 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Ngoc Nhan Seafood Restaurant

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 79 based on 64 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +(84)077 3941 629

MAKE A QUESTION

SUBMIT