Phở Bò Úc Steak House

Phở Bò Úc Steak House, Dương Đông 105 Trần Hưng Đạo - Dương Đông

Cà phê
• Quán rượu
• Kiểu Việt
• Kiểu Úc
• Quầy rượu vang
• Đồ ăn nhanh

100/100
Unclamed activity

What's your favorite Phở Bò Úc Steak House's dish?

Ratings and reviews

100
/100
Based on 62 ratings and reviews
Updated 2020-02-24

Ratings of Phở Bò Úc Steak House

TA

Trip
Last update on 24/02/2020
5,0
2 Reviews

Read the reviews on

TA

Trip

Info

Compare the best restaurants near Phở Bò Úc Steak House

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Phở Bò Úc Steak House

100 5
Pho Cuoi Phu Quoc 88 3.7 5
Bụi Quán 95 4.5 5
Heaven Restaurant 90 4 5 4.5
Duke 87 4.3
Bánh Mì Lam 97 4.7 5

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 100 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 90 234 20 45

MAKE A QUESTION

SUBMIT