Gà Nướng Ò Ó O

Gà Nướng Ò Ó O, Tây Ninh 45 Hùng Vương - Tây Ninh

Kiểu Trung Á
• Ngồi xuống

70/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

70
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2022-10-26

Ratings of Gà Nướng Ò Ó O

Google
Google
Last update on 27/05/2021
3,0
4 Reviews

U

Địa điểm ăn uống
Last update on 24/09/2020
4,3
1 Reviews

F

Foody
Last update on 24/09/2020
2,9
1 Reviews

TG

Thế giới Địa Điểm
Last update on 26/10/2022
3,9
139 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

Google
Google

Compare the best restaurants near Gà Nướng Ò Ó O

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 1900 636009

MAKE A QUESTION

SUBMIT