Phố Nướng Tokyo Bbq & Beer Chánh Nghĩa

Phố Nướng Tokyo Bbq & Beer Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một 145 Ngô Gia Tự - Thủ Dầu Một

Kiểu Nhật
• Kiểu Á
• Kiểu Hàn Quốc
• Kiểu Việt
• Ngồi xuống

85/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

85
/100
Based on 94 parameters and reviews
Updated 2022-11-12

Ratings of Phố Nướng Tokyo Bbq & Beer Chánh Nghĩa

TA

Trip
Last update on 21/02/2020
4,0
1 Reviews
Google
Google
Last update on 30/03/2021
4,2
662 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 12/11/2022
4,6
281 Reviews

U

Địa điểm ăn uống
Last update on 19/08/2020
4,5
1 Reviews

F

Foody
Last update on 12/11/2022
3,9
32 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Phố Nướng Tokyo Bbq & Beer Chánh Nghĩa

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 85 based on 94 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 93 767 07 29

MAKE A QUESTION

SUBMIT