Quán Al Fresco's Aeon Mall Canary Bình Dương

Quán Al Fresco's Aeon Mall Canary Bình Dương, Thủ Dầu Một Đại Lộ Bình Dương, Quốc Lộ 13 - Thủ Dầu Một

Kiểu Mỹ
• Pizza
• Cà phê
• Đồ nướng
• Kiểu Việt

85/100
Recommended by 2 people
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

85
/100
Based on 1460 parameters and reviews
Updated 2020-08-12

Ratings of Quán Al Fresco's Aeon Mall Canary Bình Dương

TA

Trip
Last update on 21/02/2020
4,5
11 Reviews
Google
Google
Last update on 12/08/2020
4,5
Facebook
Facebook
Last update on 22/03/2020
4,1
1373 Reviews

F

Foody
Last update on 12/08/2020
3,8
11 Reviews

CC

Cốc cốc map - coccoc
Last update on 12/05/2020
4,4
5 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Quán Al Fresco's Aeon Mall Canary Bình Dương

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 85 based on 1460 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 650 3763 481

MAKE A QUESTION

SUBMIT