Hũ Tiếu Mực Nam Phương

Hũ Tiếu Mực Nam Phương, Thủ Dầu Một 01 Cách Mạng Tháng Tám - Thủ Dầu Một

Cà phê
• Cửa hàng thức ăn ngon
• Thức ăn đường phố
• Đồ ăn nhanh

91/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

91
/100
Based on 215 parameters and reviews
Updated 2021-04-03

Ratings of Hũ Tiếu Mực Nam Phương

Google
Google
Last update on 03/04/2021
4,2
26 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 15/08/2020
5,0
1 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 06/01/2021
4,6
120 Reviews

F

Foody
Last update on 20/01/2021
4,4
8 Reviews

Info

Read the reviews on

Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Hũ Tiếu Mực Nam Phương

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 91 based on 215 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 91 293 52 39

MAKE A QUESTION

SUBMIT