Bonba Tea Bar

Bonba Tea Bar, Thủ Dầu Một Số 12, Lô NP4, Đại lộ Bình Dương - Thủ Dầu Một

Cà phê
• Kiểu Á
• Kiểu Bữa tối
• Tốt cho sức khỏe
• Kiểu Đài Loan

90/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

90
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2020-08-21

Ratings of Bonba Tea Bar

TA

Trip
Last update on 21/02/2020
5,0
1 Reviews
Google
Google
Last update on 21/08/2020
4,0

U

Địa điểm ăn uống
Last update on 21/08/2020
4,5
1 Reviews

Info

Timetable

Monday:
10:00 - 22:00
Tuesday:
10:00 - 22:00
Wednesday:
10:00 - 22:00
Thursday:
10:00 - 22:00
Friday:
10:00 - 22:00
Saturday:
10:00 - 22:00
Sunday:
10:00 - 22:00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Bonba Tea Bar

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 128 676 7899

MAKE A QUESTION

SUBMIT