Cà Phê Côn Đảo Ba Lê

Cà Phê Côn Đảo Ba Lê, Quần đảo Côn Đảo 06 Trần Phú - Quần đảo Côn Đảo

Nhà hàng bán bia
• Cà phê
• Quán rượu
• Kiểu Việt
• Thức ăn đường phố

92/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

92
/100
Based on 218 parameters and reviews
Updated 2021-02-21

Ratings of Cà Phê Côn Đảo Ba Lê

TA

Trip
Last update on 24/02/2020
4,5
3 Reviews
Google
Google
Last update on 21/02/2021
4,3
162 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 13/04/2020
5,0
4 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Cà Phê Côn Đảo Ba Lê

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 92 based on 218 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number

MAKE A QUESTION

SUBMIT