Soleil Art Music Bar

Soleil Art Music Bar, Quần đảo Côn Đảo Nguyễn An Ninh - Quần đảo Côn Đảo

Nhà hàng bán bia
• Cà phê
• Kiểu Anh
• Cửa hàng thức ăn ngon
• Quán rượu
• Quầy rượu vang
• Quán cafe

81/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

81
/100
Based on 243 parameters and reviews
Updated 2021-03-31

Ratings of Soleil Art Music Bar

TA

Trip
Last update on 24/02/2020
4,0
15 Reviews
Google
Google
Last update on 31/03/2021
4,1
33 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 16/09/2020
4,1
168 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Soleil Art Music Bar

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 81 based on 243 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 91 497 92 74

MAKE A QUESTION

SUBMIT