Nhà Hàng Thu Ba

Nhà Hàng Thu Ba, Quần đảo Côn Đảo Đường Võ Thị Sáu - Quần đảo Côn Đảo

Hải sản
• Kiểu Việt
• Ngồi xuống

80/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

80
/100
Based on 1119 parameters and reviews
Updated 2021-03-29

Ratings of Nhà Hàng Thu Ba

TA

Trip
Last update on 24/02/2020
4,5
381 Reviews
Google
Google
Last update on 29/03/2021
4,0
339 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 27/02/2021
3,9
1119 Reviews

F

Foody
Last update on 27/02/2021
3,5
4 Reviews

The menu of Nhà Hàng Thu Ba suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Nhà Hàng Thu Ba

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Nhà Hàng Thu Ba

80 4 4.5
Bar200 Con Dao 90 4.5
Infiniti Cafe and Resto 88 4.2 4.5 4.5
Quán Ăn Gia Minh 93 4.8 5
M2m Coffee House 100 5
Tri Ky 70 3.8 3
Thu Tam 70 3

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 1119 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +84 90 883 20 23

MAKE A QUESTION

SUBMIT